Předejte mzdy a personální evidenci do správných rukou

Zajistíme pro vás bezchybné profesionální zpracování mezd a vedení personální evidence s pomocí moderních technologií. Navrhneme optimální model vzájemné spolupráce a zajistíme služby na míru vašim potřebám.

Externí mzdy

Provedeme měsíční zpracování mezd na základě zaslaných podkladů, následné odeslání výstupů a reportingu.

od 180 Kč/mzdu

zjistit více

i

Personálně-mzdový outsourcing

Zahrnuje měsíční zpracování mezd, vedení personální evidence a dále zpracování exekucí, zastupování na úřadech, statistických hlášení atd.

od 210 Kč/mzdu

zjistit více

U

Mzdový audit

Prověříme správnost vedení personálně-mzdové agendy vaší firmy a její soulad s právními předpisy. Jde o jednorázovou službu.

od 3.000 Kč

zjistit více

S čím vám pomůžeme?

 • Kompletně zpracujeme měsíční mzdy a odvody
 • Povedeme personální evidenci vašich zaměstnanců
 • Přihlásíme a odhlásíme  zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Odešleme přehledy na SSZ a ZP
 • Rozešleme elektronické výplatní pásky chráněné PIN kódem
 • Pomůžeme vám s plánováním směn a evidencí odpracované doby
 • Zastoupíme vás při jednání s orgány státní správy (FÚ, SSZ, ZP)
 • Odešleme potřebné doklady k elektronické pracovní neschopence
 • Připravíme elektronický příkaz k úhradě pro vaši banku
 • Vyhotovíme měsíční reporting podle vašich specifických potřeb
 • Provedeme roční zúčtování daně
 • Vypracujeme a odešleme veškerá statistická šetření – Trexima, ČSÚ
 • Provedeme výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele
 • Vedeme evidenci dovolené všech zaměstnanců
 • Vypracujeme potvrzení o příjmech zaměstnanců
 • Pomůžeme s tvorbou Mzdového předpisu/Pracovního řádu
 • Vedeme agendu exekucí a komunikujeme s exekutory
 • Vyhotovíme měsíční rekapitulaci mezd
 • Zpracujeme agendu pracovních úrazů a ohlásíme je na příslušných úřadech
 • Provedeme roční vyúčtování daní za zaměstnance
 • Vedeme evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
 • Provedeme přepočet povinného podílu invalidních osob pro ÚP
 • Zajistíme kompletní mzdové, personální a účetní poradenství

Externí mzdy

Proč využít naší služby Externí mzdy?

Nemusíte investovat do techniky, platit žádné mzdy a odvody ani výdaje na školení vnitrofiremních účetních. Odpovědnost za zpracované mzdy za vás přebíráme my. Nemusíte sledovat změny ve mzdové legislativě. Díky Externím mzdám také eliminujete únik diskrétních dat uvnitř společnosti.

Jak fungují Externí mzdy v praxi?
Vedete personální evidenci prostřednictvím svých personálních pracovníků a zpracování mezd následně zajistíme my. Díky integraci do našeho komunikačního systému je předávání úkolů a jejich následná kontrola snadná a efektivní.

Externí mzdy vám zbaví starostí se mzdovou agendou.
Výsledkem je bezchybné zpracování mezd všech vašich zaměstnanců, odeslání elektronických výplatních pásek a reporting podle specifických požadavků.

Personálně-mzdový outsourcing

Díky čemu je pro vás přínosný Personálně-mzdový outsourcing?

Nepotřebujete žádné vnitrofiremní personalisty ani účetní, nemusíte pořizovat hardware ani programové vybavení, odpovědnost za zpracované mzdy a personální evidenci přebíráme my. Změny v mzdové legislativě sledujeme za vás. Díky Personálně-mzdovému outsourcingu také eliminujete únik diskrétních dat uvnitř společnosti.

Jak funguje personálně-mzdový outsourcing v praxi?
Ve firmě určíte odpovědnou kontaktní osobu, se kterou budeme komunikovat a zpracování mezd a personální evidenci necháte na nás. Díky integraci tohoto pracovníka do našeho komunikačního systému je předávání úkolů a jejich následná kontrola efektivní.

Personálně-mzdový outsourcing kompletně řeší mzdovou a personální agendu vaší firmy.
Výsledkem je spolehlivé a profesionální zpracování mezd a vedení personální evidence všech vašich zaměstnanců včetně zastupování před úřady, komunikace s exekutory, vyplňování statistických hlášení, hlášení pracovních úrazů atd.

Mzdový audit

Proč si ve vaší firmě nechat provést Mzdový audit?

Odhalíte nedostatky ve vedení mzdové a personální agendy, identifikujete chybné postupy a neefektivní procesy v personálně-mzdové problematice. Eliminujete tím případné postihy ze strany úřadů státní správy a předejdete soudním sporům se svými zaměstnanci.

Jak funguje Mzdový audit v praxi?
Prověříme veškeré vaše personalně-mzdové agendy, a to v rozsahu podle vašeho požadavku buď jako celek nebo metodou vzorkování podle dohodnutého klíče. Následně pro vás vypracujeme auditní zprávu.

Mzdový audit vám zajistí prověření vaší mzdové a personální agendy a její soulad s platnými právními předpisy.
Výsledkem je odhalení nedostatků plynoucích z aplikace již neaktuálních legislativních norem, chybných postupů nebo chyby v samotných výpočtech mezd a povinných odvodů.

Rádi budeme zpracovávat vaše mzdové účetnictví

Zpracování mezd nabízíme za přehlednou cenu od:

180 Kč / 1 mzdu

Dohodnutá cena je vždy konečná, nebudou účtovány žádné další poplatky.

Kompletní řešení na jednom místě

Nezávazná poptávka

Vyplňte nezávaznou poptávku. Obratem Vás budeme kontaktovat s nabídkou našich služeb.

3 + 6 =